Dicot enrollerar Key Opinion Leader inom området sexuell hälsa

Dicot har enrollerat professor Kerstin Fugl-Meyer som Key Opinion Leader till Dicot. Kerstin Fugl-Meyer, som är professor i socialt arbete med inriktning mot klinisk sexologi vid Karolinska Institutet, är en produktiv forskare med 140 vetenskapliga publikationer. Dr. Fugl-Meyer kommer att arbeta för Dicot rörande frågor vid så kallad profilering av Libiguin inför kliniska studier vilket syftar till att finna vägar för snabbast möjliga myndighetsgodkännande av Libiguin. Professsor Fugl-Meyer kommer också att hjälpa Dicot med att bygga upp kliniska nätverk  inom området sexuell hälsa i Europa.

Dicot på Aktiedagen Malmö 22 maj

Dicot presenterar Bolaget på Aktiedagen Malmö 22 maj. Vi kommer att finnas på plats under dagen samt har en oral presentation. Plats Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8.

Dicot på Aktiedagen i Göteborg 8 maj 2018

Dicot presenterar Bolaget på Svenska Mässan den 8 maj 2018 under Aktiespararna Event. Vi kommer att finnas på plats under dagen samt har en oral presentation kl. 17.20.
Show more