Vinnova beviljar Dicot utvecklingsbidrag (fas I)

I hård konkurrens med ett stort antal företag har Dicot beviljats bidrag från Vinnova för utveckling av storskalig produktionsmetod för Libiguin .

Bidraget gör det möjligt för Dicot att påskynda utvecklingen av en storskalig produktionsmetod för Libiguin , säger Dicots VD Jarl Wikberg. Detta är ett viktigt steg för att fortsätta till kliniska prövningar och tillåta tillräcklig produktion av Libiguin för världsmarknaderna vid lanseringen av Libiguin.

Dicot på Aktiedagen Malmö 22 maj

Dicot presenterar Bolaget på Aktiedagen Malmö 22 maj. Vi kommer att finnas på plats under dagen samt har en oral presentation. Plats Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8.

Dicot på Aktiedagen i Göteborg 8 maj 2018

Dicot presenterar Bolaget på Svenska Mässan den 8 maj 2018 under Aktiespararna Event. Vi kommer att finnas på plats under dagen samt har en oral presentation kl. 17.20.
Show more