Vinnova beviljar Dicot utvecklingsbidrag (fas II)

I hård konkurrens med ett stort antal företag Dicot har fått ett fortsättningsbidrag från Statens innovationsbyrå Vinnova för utveckling av storskalig produktionsmetod för Libiguin.

Med det tidigare tilldelade Fas I-bidraget från Vinnova har Dicot nu tilldelats totalt 1,2 miljoner kronor för utveckling av produktionsmetod för Libiguin. Fortsättningsbidraget gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla industriproduktionsmetoder för Libiguin för att också kunna tillgodose världsmarknaderna vid lanseringen av Libiguin, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Dicot på Aktiedagen Malmö 22 maj

Dicot presenterar Bolaget på Aktiedagen Malmö 22 maj. Vi kommer att finnas på plats under dagen samt har en oral presentation. Plats Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8.

Dicot på Aktiedagen i Göteborg 8 maj 2018

Dicot presenterar Bolaget på Svenska Mässan den 8 maj 2018 under Aktiespararna Event. Vi kommer att finnas på plats under dagen samt har en oral presentation kl. 17.20.
Show more