Dicot utvecklar läkemedel mot sexuella dysfunktioner med en stor marknadspotential.

Dicot AB är noterade på Spotlight Stock Market sedan 
20 juni 2018.


Dicots viktigaste produkt är Libiguin för behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning hos män, samt potentiellt även för behandling av minskad lust. 

Dicot har utvecklat och patenterat metoder att tillverka Libiguin genom en semisyntetisk metod. Dicot har dessutom patent på själva Libiguin -substansen.

Libiguin har effekter i väldigt låga doser och ger då en remarkabelt långvarig effekt. Den långvariga effekten gör att man inte i förväg behöver planera att ta medicinering innan den sexuella aktiviteten, vilket i allmänhet är fallet med nuvarande behandlingar.

Fler nyheter