Finansiell kalender.

Kalender

2019-05-16      Delårsrapport januari - mars 2019
2019-05-16      Årsstämma kl. 15.00
2019-08-29      Delårsrapport april - juni 2019
2019-11-28      Delårsrapport juli - september 2019 
2020-02-27      Bokslutskommuniké 2019