Investor relations

Dicot utvecklar läkemedel mot erektionsproblem och minskad sexuell förmåga
Dicot finns noterad på Spotlight Stock Market

Kalender

2019-02-27      Bokslutskommuniké 2018
2019-05-16      Delårsrapport januari - mars 2019
2019-05-16      Årsstämma
2019-08-29      Delårsrapport april - juni 2019
2019-11-28      Delårsrapport juli - september 2019 
2020-02-27      Bokslutskommuniké 2019

 

 

Ägarförhållanden

2018-06-13, totalt  5 150 823 aktier    
Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Jarl Wikberg genom bolag 4 000 000 77,7
Bertil Lindkvist 478 466 9,3
Uppsala Universitet Holding 270 753 5,3
Gerhard Dal 174 753 3,4
Göran Ofsén 169 101 3,3
Fredrik Åhlander 33 750 0,7
Mattias Cramby 24 000 0,5
  5 150 823 100,0

 

Aktien 

Dicotaktien är noterad på Spotlight Stock Market

Aktienamn:  Dicot
Kortnamn:  DICOT
ISIN-kod:  SE0011178458
Antal aktier:  7 790 823
Kvotvärde:  0,125 SEK
Handelsstart:  2018-06-20

För övrig information om aktiekursen se vidare på Spotlight Stock Market

Nyemissioner

Nyemission i samband med listningen vid Spotlight Stock Market 2018-06-20

Memorandum 2018-05-02
Teaser 2018-05-02
Teckningssedel 2018-05-02