Dicot går till börsen

Dicot utvecklar läkemedel mot erektionsproblem och minskad sexuell förmåga. Nu bjuder vi in dig till att teckna aktier för planerad notering på Spotlight Stock Market!

Kalender

2018-08-23      Delårsrapport januari - juni 2018 
2018-11-22      Delårsrapport januari - september 2018
2019-02-27      Bokslutskommuniké 2018

 

 

Ägarförhållanden

2018-06-13, totalt  5 150 823 aktier    
Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Jarl Wikberg genom bolag 4 000 000 77,7
Bertil Lindkvist 478 466 9,3
Uppsala Universitet Holding 270 753 5,3
Gerhard Dal 174 753 3,4
Göran Ofsén 169 101 3,3
Fredrik Åhlander 33 750 0,7
Mattias Cramby 24 000 0,5
  5 150 823 100,0