Nyheter

Vinnova beviljar Dicot utvecklingsbidrag (fas II)

I hård konkurrens med ett stort antal företag Dicot har fått ett fortsättningsbidrag från Statens innovationsbyrå Vinnova för utveckling av storskalig produktionsmetod för Libiguin™.

Dicot enrolerar erfaren projektledare

Dicot enrollerade i årskiftet 2016/2017 Göran Beijer som projektledare för företaget. Göran kommer att fokusera på projekt som rör utvecklingen av Libiguin™.