Om Dicot

Styrelse

Lars Jonsson, Läkare., Med dr., styrelseordförande

Lars Jonsson är Leg läk och har en doktorsexamen inom anestesi och intensivvård. Förutom en långvarig klinisk och akademisk verksamhet har Lars Jonsson sedan 1998 varit VD på UUAB, som arbetar med kommersialisering av forskning ursprungen från Uppsala Universitet. Genom detta arbete har Lars Jonsson han varit involverad i över 90 uppstartartsbolag och avknoppningar från Uppsala universitet. I många av dessa har han haft styrelse- och ordförandeuppdrag.

Lars Jonsson kan nås på telefon + 46-70-626 99 30

Jarl Wikberg, Med dr., styrelseledamot

Jarl Wikberg har en doktorsexamen från Linköpings universitet i medicinsk farmakologi. Han har en lång akademisk erfarenhet som lärare, forskare och professor vid flera olika universitet. För närvarande har han en deltidsposition som senior professor i farmakologi på Uppsala universitet. Ovanpå detta är Jarl Wikberg grundare av flera företag relaterade till läkemedelsindustrin. Han har lång erfarenhet av forskning och har omfattande vetenskaplig produktion. Jarl Wikberg är grundaren av Dicot och upptäckaren av Libiguin. Utöver sitt arbete som styrelseledamot, kommer han att arbeta som CSO (Chief Scientific Officer) i Dicot.

Lena Söderström, M.Sc., styrelseledamot

Lena Söderström har en masterexamen i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet samt en Executive MBA från samma universitet. Lena Söderström har 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom internationella läkemedels- och medicintekniska företag. Hon har stor erfarenhet från ledande befattningar inom projektledning, affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning. Hon är dessutom representant i Stockholms Handelskammare och styrelseledamot i Uppsala Universitets Holding AB (UUAB), SLU Holding AB, Bio-Works AB samt Genovis AB.

Mikael von Euler, Leg. Läk, Med. Dr., styrelseledamot

Mikael von Euler har doktorsexamen från Karolinska Institutet i Stockholm. Dr. utbildad onkolog och han har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare CMO (Chief Medical Officer) hos Oncos Therapeutics (nu Targovax), och SVP (Senior Vice President) hos Aprea Therapeutics. Han har haft flera ledande befattningar inom stora läkemedelsföretag, nämligen Cluster Head i Roche / Genentech, Vice President Oncology Europe hos GlaxoSmithKline och Global Product Director för Arimidex / Nolvadex på AstraZeneca.

Ledningsgrupp

Göran Beijer, M.C.E., VD

Göran Beijer är VD för Dicot och chef för Dicots ledningsgrupp. Han har mer än 30 års erfarenhet från Life Sciences, med erfarenhet fråm produktion, forskning, affärsutveckling och ledning. Göran Beijer har arbetat i Dicot sedan årsskiftet 2016/2017; ursprungligen som projektledare och sedan april 2018 som VD. Göran Beijers breda erfarenheter och effektiva ledning är nyckeln till en snabb utveckling av Dicots läkemedelsutvecklingsprogram.

Göran Beijer kan nås på telefon + 46-70-663 60 09

Jarl Wikberg, Med dr., CSO

Jarl Wikberg är Chief Scientific Officer (CSO) i Dicot. Jarl Wikberg är upptäckaren av Libiguin, som nu är under utveckling i Dicot. Jarl Wikberg har en långvarig vetenskaplig bakgrund inom farmakologi och läkemedelsutveckling, med drygt 300 vetenskapliga publikationer med orginalartiklar, översikter, bokkapitel och böcker, och han har dessutom många accepterade patent inom läkemedelsområdet. Jarl Wikberg har dessutom lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Jarl Wikberg leder den vetenskapliga utvecklingen av Libiguin, speciellt i relation till farmakologi och biologi.

Jacob Westman, Ph.D., CTO

Jacob Westman är Chief Technical Officer (CTO) i Dicot. Jacob Westman har doktorsexamen i organisk kemi från Stockholms universitet och han har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har tagit flera kemiska föreningar från tidig upptäckt och genom prekliniska och kliniska faser. Jacob Westman har också en bred erfarenhet av patentering och är uppfinnare och meduppfinnare till mer än 35 patentfamiljer inom området farmaceutisk kemi. Jacob Westman har arnetat i Dicot sedan grundandet av företaget. Hans arbete omfattar nu läkemedelskemi, preklinisk utveckling med sikte på de kommande kliniska prövningarna av Libiguin. Jacob Westman tjänar också som patentexpert i Dicot.

Bengt Norvik, finansdirektör (CFO)

Bengt Norvik är finansdirektör (CFO) i Dicot. Bengt Norvik har studerat ekonomi vid Uppsala universitet och han har mer än trettio års erfarenhet som finansdirektör i såväl börsnoterade företag som start-up-bolag inom Life Science-området och i IT-branschen. Han har även erfarenhet rörande marknadskommunikation och finansiella juridiska frågor.

Key Opinion Leader

Kerstin Fugl-Meyer, Professor, Ph.D., Key Opinon Leader

Kerstin Fugl-Meyer är adjungerad professor i socialt arbete, med inriktning mot klinisk sexologi vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professor Fugl-Meyer är  en produktiv forskare med 140 vetenskapliga publikationer, där hon har arbetat med klinisk forskning vilket bland annat omfattat kliniska prövningsstudier. Professor Fugl-Meyer arbetar som Key Opinon Leader åt Dicot på konsultbasis där hon fungerar som rådgivare inom områdena sexologi och kliniska läkemedelsprövningar. Professor Fugl-Meyer hjälper Dicot med att skapa kliniska nätverk inom området sexologi i Europa.

Revisor

Lars Kylberg, auktoriserad revisor

Lars Kylberg är revisor för Dicot. Lars Kylberg  är anställd vid PwC Sverige och han har över 20 års erfarenhet av revision. Lars Kylberg har varit revisor i Dicot AB sedan hösten 2017. Lars Kylberg har stor erfarenhet från både utvecklingsföretag och företag vars aktier är noterade eller upptagna till handel.

Lars Kylberg nås på:
Direkt Telefon: +46 (0) 10 2126047
Mobil: 0709 295138
Fax: +46 (0) 10 2136047
E-post: lars.kylberg@pwc.com