Ledning

Ledningsgrupp

Göran Beijer, vd

Industriell Ekonom vid Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet. Tidigare vd på bl. a. Nolato Cerbo och med mer än 30 års erfarenhet av Life Science, produktion, forskning, affärsutveckling och ledning.

Telefon +46 706 63 60 09

Innehav: 1 915 aktier, 144 000 teckningsoptioner

Jarl Wikberg, CSO

Jarl Wikberg är Chief Scientific Officer (CSO) i Dicot. Jarl Wikberg är upptäckaren av Libiguin™, som nu är under utveckling i Dicot. Jarl Wikberg har en långvarig vetenskaplig bakgrund inom farmakologi och läkemedelsutveckling, med drygt 300 vetenskapliga publikationer bestående av originalartiklar, översikter, bokkapitel och böcker, och han har dessutom många registrerade patent inom läkemedelsområdet. Jarl Wikberg har dessutom lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Jarl Wikberg leder den vetenskapliga utvecklingen av Libiguin, speciellt i relation till farmakologi och biologi.

Innehav: 3 956 462 aktier

Jacob Westman, CTO

Jacob Westman är Chief Technical Officer (CTO) i Dicot. Jacob Westman har en doktorsexamen i organisk kemi från Stockholms universitet och har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har tagit flera kemiska föreningar från tidig upptäckt och genom prekliniska och kliniska faser. Jacob Westman har också en bred erfarenhet av patentering och är uppfinnare och meduppfinnare till mer än 35 patentfamiljer inom området farmaceutisk kemi. (Jacob Westman har arbetat i Dicot sedan grundandet av företaget). Hans arbete omfattar nu läkemedelskemi, preklinisk utveckling med sikte på de kommande kliniska prövningarna av Libiguin™. Jacob Westman är också patentexpert i Dicot.

Innehav: 137 200 teckningsoptioner

Bengt Norvik, CFO

Bengt Norvik är finansdirektör (CFO) i Dicot. Bengt Norvik har studerat ekonomi vid Uppsala universitet och har mer än trettio års erfarenhet som finansdirektör i såväl börsnoterade företag som startup-bolag inom Life Science och IT. Han har även erfarenhet av marknadskommunikation och finansiella juridiska frågor.

Innehav: 13 930 aktier, 24 000 teckningsoptioner

Klinisk expertis

Kerstin Fugl-Meyer, Professor Karolinska Institutet

Kerstin Fugl-Meyer är adjungerad professor i socialt arbete, med inriktning mot klinisk sexologi vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professor Fugl-Meyer har producerat mer än 140 vetenskapliga publikationer inom klinisk forskning, bland annat omfattande kliniska prövningsstudier. Professor Fugl-Meyer arbetar som Key Opinon Leader åt Dicot på konsultbasis där hon fungerar som rådgivare inom områdena sexologi och kliniska läkemedelsprövningar. Professor Fugl-Meyer hjälper Dicot med att skapa kliniska nätverk inom området sexologi i Europa.

Innehav: 24 000 teckningsoptioner

Elin Gahm, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin

Elin Gahm är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och arbetar i primärvården i Uppsala. Hon har expertkunskaper inom sexualmedicinska problem och undervisar läkarstudenter, specialister och annan vårdpersonal i sexualmedicin. Hon är redaktör och medförfattare till boken Praktisk sexualmedicin, som riktar sig till läkare med mottagningsarbete. Hon är en av Dicots rådgivare när det gäller sexologi och klinisk tillämpning.