Dicot på Aktiedagen Malmö 22 maj

Dicot presenterar Bolaget på Aktiedagen Malmö 22 maj. 

Vi kommer att finnas på plats under dagen samt har en oral presentation. Plats Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8.

Besök oss gärna vid vårt bord under eventet för att diskutera teckning i Dicot inför listningen på Aktietorget! Teckningstiden är 2 - 24 maj.

För mer information se https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-22-maj

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler