Australiensiska patentverket godkänner Dicots patent rörande Libiguin™

Uppsala

Det australiensiska patentverket godkände idag Dicotpatentet "Nya föreningar och farmaceutiska preparat ..." vilket täcker libiguinföreningarna och deras användningar.

Godkännandet av detta patent är viktigt då det utgör det första godkännandet av Dicots patent för Libiguin av en patentmyndighet, vilket visar att Dicots uppfinningar kring LibiguinTM har nyhets- och innovationshöjd, samt industriell tillämplighet, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Visa fler