Australiensiska patentverket godkänner Dicots patent rörande Libiguin™

Uppsala

Det australiensiska patentverket godkände idag Dicotpatentet "Nya föreningar och farmaceutiska preparat ..." vilket täcker libiguinföreningarna och deras användningar.

Godkännandet av detta patent är viktigt då det utgör det första godkännandet av Dicots patent för Libiguin av en patentmyndighet, vilket visar att Dicots uppfinningar kring LibiguinTM har nyhets- och innovationshöjd, samt industriell tillämplighet, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler