Dicot tecknar utvidgat avtal med Anthem Biosciences för preklinisk utveckling av Libiguin™

Uppsala

Dicot har tecknat ett utvidgat avtal med Anthem Biosciences i Bangalore, Indien för preklinisk utveckling av Libiguin. Dicot har redan sedan maj 2017 samarbetat med Anthem för vidareutveckling av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin. Det nya utvidgade avtalet omfattar nu både de toxicitetstester som krävs för att erhålla myndighetsgodkännande av kliniska prövningar av Libiguin, samt vidare optimering av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin. Avtalet tillförsäkrar Dicot den fullständiga immateriella äganderätten till all utveckling som sker vid Anthem Biosciences rörande Libiguin.

Anthem Biosciences är ett kontraktsforskningsföretag med c:a 500 anställda och en välutvecklad infrastruktur, som är mycket lämpat i den utvecklingsfas som Dicot för närvarande befinner sig i. En signifikant del av Dicots prekliniska utveckling sker vid Anthem.

- De arbeten som redan har skett för Dicots räkning vid Anthem har varit av hög kvalitet och mycket kostnadseffektiva, säger Göran Beijer, VD för Dicot AB, och fortsätter:

- Den kapacitet som Anthem besitter ger oss nu möjligheten att på ett effektivt sätt genomföra en signifikant del av den prekliniska utveckling som krävs för ett myndighetsgodkännande för klinisk prövning av Libiguin.

 

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler