Handeln med Dicot AB öppnar på Spotlight Stock Market 20 juni

Uppsala

Onsdagen den 20 juni kl. 9.00 öppnar handeln med Dicot på på Spotlight Stock Market - https://www.spotlightstockmarket.com

Handelsbeteckningen för Dicot AB är ”DICOT”.

Välkommen att handla Dicot på Spotlight!

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler