Stark börsöppning för Dicot på första handelsdagen

STOCKHOLM

Dicot ringde idag in börsöppningen på Spotlight Stock Market på Dicots första handelsdag. Aktien handlades med stadigt stigande kurser under dagen. Vid börsöppningen betalades Dicot med 5.60 kr och vid klockan 15:46, en dryg timme innan börsens stängning, låg priset på 9.45 kr.

På bilden - till vänster CSO, Jarl Wikberg och till höger VD, Göran Beijer som ringer i klockan!

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler