Kraftigt övertecknad företrädesemission

UPPSALA

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen offentliggjordes den 23 juli 2019 och teckningsperioden avslutades den 17 september 2019.

Det här visar att det finns ett stort intresse för Dicot och vår verksamhet. Det är förstås mycket glädjande och nu tar vi nästa steg i utvecklingen att hitta bra behandling av sexuella dysfunktioner hos män, säger Göran Beijer, vd på Dicot.

Företrädesemissionen har tecknats till totalt 244 procent, varav cirka 92 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 152 procent tecknades utan stöd av uniträtter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot

Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: julie.silber@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler