Ny styrelse, Management Team och Key Opinion Leader för Dicot

Dicots årsstämma röstade den 16 april 2018 för en ny styrelse i bolaget. Medlemmarna i den nya styrelsen är Lars Jonsson (ordförande), Jarl Wikberg, Lena Söderström och Mikael von Euler.

Dicot har också fått en ny ledningsgrupp, där Göran Beijer, som tidigare arbetat som projektledare i Dicot nu är VD för Dicot. I ledningsgruppen ingår förutom Göran Beijer, Jarl Wikberg (CSO), Jacob Westman (CTO) och Bengt Norvik (CFO).

Den nya styrelsen och ledningen stärker Dicots organisation och är viktig för att nå en fortsatt snabb utveckling av Dicots Libiguin-projekt, säger Dicots nya VD, Göran Beijer.

 

För mer information se Om Oss.

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler