Ny styrelse, Management Team och Key Opinion Leader för Dicot

Dicots årsstämma röstade den 16 april 2018 för en ny styrelse i bolaget. Medlemmarna i den nya styrelsen är Lars Jonsson (ordförande), Jarl Wikberg, Lena Söderström och Mikael von Euler.

Dicot har också fått en ny ledningsgrupp, där Göran Beijer, som tidigare arbetat som projektledare i Dicot nu är VD för Dicot. I ledningsgruppen ingår förutom Göran Beijer, Jarl Wikberg (CSO), Jacob Westman (CTO) och Bengt Norvik (CFO).

Den nya styrelsen och ledningen stärker Dicots organisation och är viktig för att nå en fortsatt snabb utveckling av Dicots Libiguin-projekt, säger Dicots nya VD, Göran Beijer.

 

För mer information se Om Oss.

Visa fler