Dicot tecknar nytt samarbetsavtal med RISE

Dicot tecknar ett nytt samarbetsavtal med RISE i Södertälje. Avtalet innebär att RISE kommer bidra i olika steg inom utvecklingen av LibigiunTM som en aktiv substans för behandling av sexuella dysfunktioner.

– Det här är ett viktigt nästa steg i bolagets läkemedelsutvecklingsprojekt mot kliniska studier och test i människa. Avtalet är egentligen en fortsättning på det samarbete Dicot och RISE drivit sedan våren 2018, så det känns jättebra att nu ha tecknat ett avtal med en stor, erfaren samarbetspartner som RISE, säger Göran Beijer, vd Dicot.

RISE har ett stort och brett kunnande inom läkemedelsutveckling. I och med samarbetet ska de fortsatt utveckla metoder för råvaran, vilket innefattar bland annat hur produkten kan produceras storskaligt på bästa sätt. De kommer att bidra med både kompetens och know-how, samt den infrastruktur som finns uppbyggd i Södertälje.

– Dicot är en viktig samarbetspartner för oss och vi ser verkligen framemot att kunna fördjupa vårt samarbete. Vi på RISE har stora möjligheter att bidra med vårt läkemedelskunnande så att Dicot ska kunna testa sina substanser säkert i människa, säger Nicolaas Schipper, Deputy Head of Unit, RISE.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Nyheten i PDF

 

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler