Vinnova beviljar Dicot utvecklingsbidrag (fas II)

I hård konkurrens med ett stort antal företag Dicot har fått ett fortsättningsbidrag från Statens innovationsbyrå Vinnova för utveckling av storskalig produktionsmetod för Libiguin.

Med det tidigare tilldelade Fas I-bidraget från Vinnova har Dicot nu tilldelats totalt 1,2 miljoner kronor för utveckling av produktionsmetod för Libiguin. Fortsättningsbidraget gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla industriproduktionsmetoder för Libiguin för att också kunna tillgodose världsmarknaderna vid lanseringen av Libiguin, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Visa fler